ประเภทรถ

การขนส่งสินค้าแต่ละประเภทการใช้งานก็แตกต่างกัน โปรดเลือกตามลักษณะงาน ตามความต้องการของลูกค้า

รถเล็ก

ตู้ทึบ สามารถป้องกันการเสียหายของสินค้าจากฝนได้และยังป้องกันการเปื้อนฝุ่นได้ด้วย ทำให้สินค้าของคุณไม่เกิดความเสียหาย


รถพ่วงตู้

1.พิกัดน้ำหนักบรรทุกสินค้าไม่เกิน 15 ตัน
2.บรรจุทุกสินค้าได้ทั้งแบบกระสอบ พาเลท และ เรียงพื้น
3.สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บริการ
4.เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท


รถพ่วงคอก

1.พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 34 ตัน
2.เหมาะสำหรับบรรทุกสินค้าแบบกระสอบ เทเบ้าค์ พาเลท และ เรียงพื้น
3.สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่มีความเหมาะสม
4.เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท


รถเทรนเลอร์พื้นเรียบ

1.เหมาะสำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
สะดวกในการลงสินค้า
2.เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการ
3.ประหยัดเวลาในการขนส่ง