รายละเอียด

บริษัท ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร(เบ็ดเตล็ด)

บริษัทขนส่งสินค้าทางบกทุกประเภท พร้อมใบอนุญาตขนส่ง และมีใบประกันสินค้า
บริการขนส่งทั้งแบบเหมาคันและเบ็ดเตล็ด ขนส่งสินค้าไป-กลับ ด่วนพิเศษ(1วัน)

ซึงแต่ละประเภทการใช้งานก็แตกต่างกัน ตามลักษณะงาน ตามความต้องการของลูกค้า

เคยไหม? เวลาจะเรียกรถรับจ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกรถแบบไหนให้เหมาะสมกับงาน
“ขนดี” มีวิธีง่ายๆในการเลือกรถขนส่งมานำเสนอ วึ่งการเลือกรถขนส่งให้ตรงกับงาน

นอกจากช่วยในการประหยัดต้นทุนค่าขนส่งแล้ว ยังเป็นการรักษาสภาพสินค้าให้ปลอดภัย